Registrere i Brønnøysund

Frivillige organisasjoner skal registreres i Frivillighetsregisteret (også kalt Brønnøysundregistrene).

Gjennom å registrere organisasjonen i Frivillighetsregisteret får dere et organisasjonsnummer. Et slikt nummer er et krav når organisasjonen skal opprette en bankkonto, og også som oftest hvis dere ønsker å søke midler/penger (offentlige støtteordninger, bydelene, stiftelser, legater osv).

Hvordan går jeg frem?
Registreringsskjemaet i Frivillighetsregisteret kalles ”Samordnet registermelding”. Dette finner du på internettsiden www.altinn.no *

Elektronisk registrering er enklere, raskere og rimeligere enn å sende inn skjema på papir. Ved å bruke den elektroniske registreringen reduserer risikoen for feil, dessuten kan du få online hjelp til skjemautfyllingen. Det er også lettere å melde endringer, nye opplysninger, oppløsning og å slette.

Hvis du ikke vil benytte deg av elektronisk registrering, kan du bruke det nedlastbare papirskjemaet. Hvis du bruker dette, må du skrive det ut og sende i posten. Skjema finner du her. Veiledning finner du her.

Tips til hvordan du registrerer lag eller forening

Ved registrering må du sørge for at du har:

  • fødselsnummer på alle personer som skal registreres med en rolle (som for eksempel styreleder, nestleder og økonomiansvarlig)
  •  alle nødvendige dokumenter
    – vedtekter
    – protokoll/møtereferat fra stiftelsesmøte som viser at vedtektene er godkjent, og som viser hvem som er valgt til styret (minimum 3 personer)
  • det som trengs for å bruke digital signatur i Altinn

Du trenger ikke å sende inn årsrapport, budsjett, regnskap, interne rapportskjema og lignende.

Det er også mulig å krysse av for deltakelse i Grasrotandelsordningen dersom dere vil det og er kvalifisert for det. Oppgi da organisasjonens kontonummer.

Registermeldingen må være underskrevet for at den skal bli godkjent. Ved å bruke den elektroniske registreringen må du signere digitalt.

Det er gratis å registrere seg i Frivillighetsregisteret og det er heller ingen årsavgift (per november 2016).

Ønsker du veiledning eller hjelp til å fylle ut skjemaet? Kontakt gjerne Batteriet, vi hjelper dere gjerne!

*Altinn er et samarbeid mellom Brønnøysundregistrene, Skattedirektoratet og Statistisk sentralbyrå om innrapportering til det offentlige.

Batteriet er et ressurssenter for grupper og organisasjoner. Vi jobber for å bekjempe fattigdom og sosial ekskludering i Norge.