Registrere i Brønnøysund

Hvorfor registrere ditt lag eller forening (frivillig organisasjon) i Enhetsregistrene (Brønnøysundregistrene)?

  • for å få et organisasjonsnummer. Du må ha dette for å opprette en bankkonto, og ofte for å søke midler/penger (offentlige støtteordninger, bydelene, stiftelser, legater osv).
  • for å kunne registrere organisasjonen i Frivillighetsregisteret. Dette er valgfritt, og gir to fordeler: organisasjonen kan delta i Grasrotandelen og kreve momsfritak. Les mer om dette her.

1) før du registrerer må du sørge for at du har:

alle nødvendige dokumenter:

  • vedtekter
  • protokoll/møtereferat fra stiftelsesmøte som viser at vedtektene er godkjent, og som viser hvem som er valgt til styret (minimum 3 personer)
  • fødselsnummer på alle personer som skal registreres med en rolle (som for eksempel styreleder, nestleder og økonomiansvarlig)
  • det som trengs for å bruke digital signatur i Altinn (bankID, bank ID på mobil el.l)

Du trenger ikke å sende inn årsrapport, budsjett, regnskap, interne rapportskjema og lignende.

2) gå inn på Brønnøysundregistrene – Registrere lag eller forening – fyll inn: Samordnet Registermelding

På denne siden finner du Tips og svar på ofte stilte spørsmål.

Ønsker du å gjøre endringer i Enhetsregistrene så kan du melde inn dette digitalt ved å sende inn Samordnet registermelding. Les mer om dette her.

Å få organisasjonen registrert og motta et organisasjonsnummer tar vanligvis noen uker, status på din innsendte melding kan som regel finnes i innboksen i Altinn, se denne siden.