Hvordan lage vedtekter?

Vedtektene til et lag eller en forening kan omtales som lovene og reglene medlemmene har vedtatt å følge.

Vedtektene bør inneholde

  • foreningens navn
  • kommune
  • formål
  • regler for foreningens styre og årsmøte
  • regler for medlemmenes forhold til foreningen
  • regler for vedtektsendringer
  • informasjon om at foreningen er selveiende (at ingen kan disponere foreningens formue, har krav på utdeling av overskudd eller hefte for gjeld)