Hvordan lager vi vedtekter?

Hva er vedtekter?
Vedtekter er organisasjonens ”grunnlov”. Vedtektene beskriver blant annet hva formålet med organisasjonen er, hva den jobber for, hvem som kan bli medlem, hva som kreves av medlemmene og hvordan organisasjonsdemokratiet fungerer. Det er viktig å bruke god tid på å utarbeide vedtektene, da unngår dere unødige konflikter og diskusjoner som tar fokuset vekk fra det dere egentlig skal arbeide med.

Hvorfor trenger vi vedtekter?
Tenk på vedtektene som spilleregler. Når spillereglene er klare og tydelige, er det vanskeligere for noen å jukse eller bli uenige om hva som er reglene. Under har vi listet opp de 10 vanligste temaene vedtektene burde dekke.

Noter gjerne litt underveis når du leser gjennom denne listen. Er det noen punkter du synes er vanskelige, står det tips i neste avsnitt om hvordan du kan gå frem for å lage et førsteutkast. Vedtektene er et redskap som skal sikre at dere arbeider i riktig retning. De gir grunnlaget for en demokratisk og god drift av organisasjonen, og sikrer rettferdighet og likhet for alle, uavhengig av person og verv.

 

Kilde: Frivillighet Norge

 

Batteriet er et ressurssenter for grupper og organisasjoner. Vi jobber for å bekjempe fattigdom og sosial ekskludering i Norge.