Nettverk og samarbeidspartnere

Under utarbeidelse ..

Batteriet er et ressurssenter for grupper og organisasjoner. Vi jobber for å bekjempe fattigdom og sosial ekskludering i Norge.