Faste møter mellom Samarbeidsforum og statsrådene (KU)

Regjeringens kontaktutvalg (KU) for økonomisk og sosialt vanskeligstilte.

Samarbeidsforum er et organ for politisk påvirkningsarbeid. Forumet består av tolv landsdekkende organisasjoner.

Representanter fra Samarbeidsforum har jevnlige møter, 3 eller 4 møter per år, med arbeidsministeren og ministerens stab. Andre statsråder inviteres også inn ved behov, avhengig av tema.

Planlagte møter i 2018 er 24. april og 24. september.

SF leverte innspill til Statsbudsjettet 2019 ved å fremheve områder som er særlig viktig å styrke for å bekjempe sosiale ulikheter i Norge. Arbeidsfattigdom, inkluderingspolitikk og barn i aleneforeldrefamilier står sentralt.

Siste møte: 08. januar 2018 kl. 1200-1400  i Arbeids- og sosialdepartementet.
Statsråd Anniken Hauglie ønsket velkommen før Dag Westerheim (VA) snakket om arbeidsfattigdom (working poor) og fattigdomsbekjempelse. Deretter holdt Rabia Musavi (LIN) innlegg om inkluderingspolitikk før Unni Bjerkmo (AFFO) snakket om barnefattigdom, sosial ekskludering og utenforskap. Møtet fortsatte med dialog rundt bordet før Statsråden lovet å ta med seg Samarbeidsforum sin innspill videre.

Se referat her: Referat møte 080118 Kontaktutvalget

Morten Bakke (politisk rådgiver) og Anniken Hauglie (statsråd)

Trykk her for informasjon og referat fra tidligere møter.

Batteriet er et ressurssenter for grupper og organisasjoner. Vi jobber for å bekjempe fattigdom og sosial ekskludering i Norge.