Ku2

Kontaktutvalget

Regjeringens kontaktutvalg for økonomisk og sosialt vanskeligstilte.

Samarbeidsforum er et organ for politisk påvirkningsarbeid. Forumet består av tolv landsdekkende organisasjoner.

Representanter fra Samarbeidsforum har jevnlige møter med
arbeidsministeren og ministerens stab gjennom regjeringens kontaktutvalg.

Møter i 2017 og 2018:
10. mai kl. 1200-1400
18. sept kl. 1200-1400
08. januar 2018 kl. 1200-1400

06-01-17
Møte 06.01.17 med Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

Siste: fredag 6. januar 2017 i Arbeids- og sosialdepartementet.
Dette var et 2-delt møte. I første del kom forumet med innspill til Statsbudsjettet 2018,  og i andre del tok forumet opp tema barnefattigdom.  Les mer om innholdet i møtet her.

Se referat her: Referat møte 060117 Kontaktutvalget

Fra SF møtte Tor Bernhard Slaathag (Stiftelsen Rettferd for taperne), Dag Westerheim (Velferdsalliansen), Nisa Saeed (Likestilling, Inkludering og netteverk), Stig Rusten (Aleneforeldreforeningen), Lars Aasen (Leieboerforeningen), Ann-Kirsti Brustad (Bikuben), Carl Eliassen (Marborg). For Batteriet møtte Caroline B. Ellingsen og Ellen R. Bachmann.

___________________________________________________________________________

Møte med Sylvi Listhaug, Innvandrings- og integreringsminister i Justis- og beredskapsdepartementet.
Møte 12.09.16  med Sylvi Listhaug, Innvandrings- og integreringsminister i Justis- og beredskapsdepartementet.

12. september 2016, i Arbeids- og sosialdepartementet. Dette var et 2-delt møte. Første del handlet om integrering og statsråd Sylvi Listhaug var tilstede. Andre del handlet om sosialt entreprenørskap og Christel Kvam (stedfortreder for statsråd Anniken Hauglie) var tilstede for departementet.

Fra SF møtte Anne Rita Andal (Leieboerforeningen), Nisa Saeed (Likestilling, Inkludering og netteverk), Pricilla Bujiriri Furaha (Bibi Amka), Stig Rusten (Aleneforeldreforeningen), Johan Lothe (WayBack) og  Leni Hemminghytt Rønbeck (KREM). For Batteriet møtte Caroline B. Ellingsen og Ellen R. Bachmann.

I første del tok forumet opp integrering relatert til temaene  barn, familie, bolig og arbeid (språkutfordringer, godkjenning av kompetanse). I andre del av møtet var fokus på sosialt entreprenørskap for å bekjempe fattigdom, og til bruk i samfunnsregnskapet.

Se referat her: referat-mote-120916-kontaktutvalget

_______________________________________________________________________

Morten Bakke (politisk rådgiver) og Anniken Hauglie (statsråd)
Morten Bakke (politisk rådgiver) og Anniken Hauglie (statsråd)

13. mai 2016 kl. 1030 -13, på Batteriet. 4 personer fra departementet inklusive Anniken Hauglie møtte. Fra SF møtte Johan Lothe (WayBack), Line Eikenes (RIO), Pricilla Bujiriri Furaha (Bibi Amka), Ann-Kirsti Brustad (Bikuben), Dag Westerheim (Velferdsalliansen) og Leni Hemminghytt Rønbeck (KREM). For Batteriet møtte Caroline B. Ellingsen og Ellen R. Bachmann.

Forumet tok opp bruk av aktivitetskrav, omorganiseringen av NAV, ordninger for å gjøre det attraktivt for arbeidsgivere å ansette personer som står langt fra arbeid og det faktum at omlag halvparten av familier med vedvarende lavinntekt har innvandrerbakgrunn.

Se referat her: referat-mote-i-kontaktutvalget-13-05-16

12. januar 2016 kl. 11-13, i Arbeids –og sosialdepartementet.
Første møte med ny statsråd Anniken Hauglie (H). Tema var innspill til statsbudsjettet 2017. Forumet kom med innspill til politikken som har blitt ført innenfor feltet fattigdom og sosial ekskludering.

Se referat her: referat-mote-i-kontaktutvalget-12-01-16

For en oversikt over tidligere møter i kontaktutvalget (2013-2015), se her.

Batteriet er et ressurssenter for grupper og organisasjoner. Vi jobber for å bekjempe fattigdom og sosial ekskludering i Norge.