Faste møter mellom Samarbeidsforum og statsrådene (KU)

Regjeringens kontaktutvalg (KU) for økonomisk og sosialt vanskeligstilte.

Samarbeidsforum er et organ for politisk påvirkningsarbeid. Forumet består av tolv landsdekkende organisasjoner.

Representanter fra Samarbeidsforum har jevnlige møter, 3 eller 4 møter per år, med arbeidsministeren og ministerens stab. Andre statsråder inviteres også inn ved behov, avhengig av tema.

Neste planlagte møte i 2019 er 30. april.

Forrige møte: 07.01.19 kl. 1100-1300  i Arbeids- og sosialdepartementet. Forumet tok opp tema knyttet til inkluderende arbeidsliv og bolig for vanskeligstilte.
Referat KU 070119

 

Mandag 24.09.18 kl. 1100-1300  i Arbeids- og sosialdepartementet.
Forumet tok opp tema gjeld og aktivitetsplikten.

Referat møte 240918 Kontaktutvalget

SF leverte i januar innspill til Statsbudsjettet 2019 ved å fremheve områder som er særlig viktig å styrke for å bekjempe sosiale ulikheter i Norge. Arbeidsfattigdom, inkluderingspolitikk og barn i aleneforeldrefamilier står sentralt.

Tirsdag 24. april 2018 kl. 1200-1400  i Arbeids- og sosialdepartementet.
Statsråd Anniken Hauglie ønsket velkommen før forumet kom med innspill til Regjeringens Inkluderingsdugnad.

Referat møte i KU 240418

Morten Bakke (politisk rådgiver) og Anniken Hauglie (statsråd)

Trykk her for informasjon og referat fra tidligere møter.