Faste møter mellom Samarbeidsforum og statsrådene (KU)

Regjeringens kontaktutvalg (KU) for økonomisk og sosialt vanskeligstilte.

Samarbeidsforum er et organ for politisk påvirkningsarbeid. Forumet består av tolv landsdekkende organisasjoner.

Representanter fra Samarbeidsforum har jevnlige møter, 3 eller 4 møter per år, med arbeidsministeren og ministerens stab. Andre statsråder inviteres også inn ved behov, avhengig av tema.

Neste møte: 08. januar 2018 kl. 1200-1400.
Dato for resterende møter i 2018 er ikke fastsatt.

Morten Bakke (politisk rådgiver) og Anniken Hauglie (statsråd)

Trykk her for informasjon og referat fra tidligere møter.

Batteriet er et ressurssenter for grupper og organisasjoner. Vi jobber for å bekjempe fattigdom og sosial ekskludering i Norge.