ARKIV – tidligere møter I SF

2018:
1. februar
12. april
6. september
1. november

2017:
26. januar 2017 på Batteriet
23. mars 2017 på Batteriet
7. og 8. juni 2017
14. september på Batteriet
9. november på Sagene samfunnshus

2016:
15. februar på Batteriet
29. april på Batteriet
16.-17. juni på Gablers hotel Oslo
1. september på Batteriet
13. oktober på Batteriet

2015:
Sammendrag SF 27. februar 2015
Sammendrag SF 17. april. 2015
Sammendrag SF 5.november 2015