intern Møteplan for Samarbeidsforum 2019

Samarbeidsforum er et nasjonalt forum som 4 ganger i året møtes for å diskutere ulike tema knyttet til fattigdom og utenforskap i Norge.  Batteriet Oslo er sekretariat for forumet og fasiliterer heldagsmøtene. Hver organisasjon stiller med 1 eller 2 representanter. 

  • 28. januar
  • 29. mars
  • 14. juni
  • 29. og 30. august
  • 13. november

For en oversikt over tidligere møter i SF (2015/2016/2017/2018), se her.

For møter i Regjeringens kontaktutvalg for økonomisk vanskeligstilte, se her.