16237774_10158026885555543_628455523_n (1)

Møteplan 2017

Møter i Samarbeidsforum mot fattigdom (SF) i 2017

  • 26. januar 2017 på Batteriet
  • 23. mars 2017 på Batteriet
  • 7. og 8. juni 2017
  • 14. september
  • 9. november

For en oversikt over tidligere møter i SF (2015/2016), se her.

For møter i Regjeringens kontaktutvalg for økonomisk vanskeligstilte, se her. 

Batteriet er et ressurssenter for grupper og organisasjoner. Vi jobber for å bekjempe fattigdom og sosial ekskludering i Norge.