intern Møteplan for Samarbeidsforum 2018

Samarbeidsforum er et nasjonalt forum som 4 ganger i året møtes for å diskutere ulike tema knyttet til fattigdom og utenforskap i Norge.  Batteriet Oslo er sekretariat for forumet og fasiliterer heldagsmøtene. Hver organisasjon stiller med 1 eller 2 representanter. 

  • 1. februar
  • 12. april
  • 6. september
  • 1. november

For en oversikt over tidligere møter i SF (2015/2016/2017), se her.

For møter i Regjeringens kontaktutvalg for økonomisk vanskeligstilte, se her.