Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)

Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) tilbyr gratis juridisk rådgivning til kvinner over hele landet. 

Organisasjonen drives av jusstudenter og to jurister.

Din organisasjon kan booke et eller flere foredrag. Eksempler på foredrag:

 • Innføring i norsk rett: familie- og barnerett, vold og mishandling, utlendingsrett
 • Arbeids- og diskrimineringsrett
 • Husleierett
 • Seksuell trakassering
 • Rettslige rammer rundt hva voldtekt er
 • Familie og barnerett
 • Vold i familien

Foredragene vil være en innføring i rettigheter og plikter etter norsk lov. De vil også ta for seg eksempler på praktiske problemstillinger. Foredragsholder ønsker å være i dialog med deltakerne.

Om foredragene:

 • holdes på norsk, men spørsmål kan besvares på engelsk
 • kan tilpasses etter språklig nivå
 • gratis
 • kan holdes både på dag- og kveldstid
 • kan holdes i alle typer lokaler
 • kan holdes for både små og store grupper

JURK arbeider også med saksbehandling og rettspolitikk.

Kontaktinfo:
Book ett eller flere foredrag ved å sende forespørsel til:
familie@jurk.no, eller ring 22 84 29 50.

For mer informasjon, gå til www.jurk.no.
Vennligst oppgi en kontaktperson, angi språknivå, og om dere har PC tilgjengelig.

jurk 2

Batteriet er et ressurssenter for grupper og organisasjoner. Vi jobber for å bekjempe fattigdom og sosial ekskludering i Norge.