VELKOMMEN TIL KONFERANSEN MAKT OG MULIGHETER – 1. OG 2. DESEMBER 2016 I DRAMMEN

Velkommen til en annerledes konferanse med fokus på dialog, erfaringsutveksling og inspirasjon. Sammen skal vi ta pulsen på velferdssamfunnet – og tenke nytt sammen!

HVOR & NÅR
Union Scene, adr: Grønland 60 i Drammen
Konferansehotel: Comfort Hotel Union Brygge (vegg i vegg med Union Scene), adr: Grønland 64

1. og 2. desember 2016

PÅMELDING
Konferansen er fulltegnet med 100 deltakere.
Deltakelse er gratis.

PROGRAM – ispedd puzzling, dialog, deltakelse, musikk og diskusjon .. 

DAG 1 – torsdag 1. desember
Klokka 11:00 Velkommen

aksel-tjora
Sosiolog og sivilingeniør Aksel Tjora kommer for å snakke om velferdssamfunnet. «Velferdsmodellen mellom stat, marked og frivillighet».

Workshops – som en Batterisalong
Du kan på forhånd velge mellom 4 ulike workshops, disse avholdes parallelt. Workshopene er inspirert av de gamle kaffehusene i London på 1700-tallet hvor alle måtte legge igjen sin rang og status ved inngangsdøren. Alle får delta på lik linje, og tanken og talen får frie kår.
Tema og innleder(e):
1) Hvordan balansere mellom samarbeid og motstand i innflytelse- og påvirkningsarbeid? Jon Ivar Windstad innleder på tema, han er daglig leder i Kirkens Bymisjon Drammen, og har 25 års erfaring i sosialt endring- og nytenkende arbeid innenfor kommune, stat og ideell sektor.

2) Hvordan forebygge radikalisering lokalt? I Bergen har lokale myndigheter samarbeidet med tre somaliske frivillige organisasjoner med fokus på å forebygge radikalisering. Kassim Mohamed Adan og Abdullahi Elmi Ibrahim fra SERSO innleder ved å fortelle om sine erfaringer fra det vellykkede prosjektet.

3) Hva skal til for å lykkes som sosial entreprenør? Mona Krahl Johansen forteller om sine utfordringer og seire under etableringen av Minos AS, en nytenkende bedrift som jobber for å bedre oppvekstvilkårene til barn og unge.

4) Hvilken rolle har dialogen i vår samtid, og hva er dens muligheter? Filosof ved Universitetet i Tromsø, Dag Erik Hagerup, innleder om dialogens betydning for det å være menneske og medmenneske.

FullSizeRender2
Batterisalong
DAG 2: fredag 2. desember

Del 1: Innovasjon og teknologi.
Vi skal samtale med gründere rundt disse begrepene som skal sikre fremtiden, jobbene våre og velferden vår. Det vil handle om teknologi som hjelper, ideer som skaper arbeid og apper som skaper mangfold. Og om samfunnsansvar og teknologiens plass i helt vanlige folks liv.

Assistep: Eirik Gjelsvik Medbø, Medgründer i Assistep.
Medarbeiderne: Chris Klemmetsvold, Gründer av Medarbeiderne (tidligere Panterne).
Give A Job Aiman Shaqura, project owner Give A Job

Del 2: Kan vi ønske noe med samfunnsutviklingen vår? Velferdsteknologien skal bidra til at eldre kan bo hjemme fremfor i sykehjem, at funksjonshemmede kan klare seg bedre på egenhånd, at vi møter roboter fremfor sykepleiere på sykehuset. Men kan vi satse på en human velferdsteknologi? Og hvordan gjør vi det?

Innleder: Lilja Mosesdottir, Rådgiver i Samfunnsviterne.

Del 3: Sofaprat med tenketankene
Hvor beveger egentlig velferdssamfunnet seg, og hvordan vil det komme til å se ut om ti år? De største tenketankene kommer til sofaen vår for å diskutere dette. Tema er robotenes overtakelse, det fremtidige arbeidsmarkedet, bekjempelse av fattigdom og helt vanlige folks liv i den norske velferdsstaten.

Debattleder: Aksel Braanen Sterri, Lederskribent og kommentator i Dagbladet

Minerva: Nils August Andresen
Skaperkraft: Filip Rygg
Civita: Lars Gauden Kolbeinstveit
Agenda: Kaia Storvik
Manifest: Magnus Marsdal
…… med forbehold om endringer.

manifest  skaperverkagenda-logocropped-cropped-civita_favicon-225x225minerva

 

hans-christian-medlien

 

Hans Christian Medliens (lysbryter, krusedullfilosof, forfatter og scenekunstner) byr på foredrag og show som appellerer til hode, hjerte …. og latteren!

 

VERTSKAP
Vi som inviterer er Samarbeidsforum mot fattigdom i Norge, et nasjonalt forum bestående av 12 frivillige organisasjoner. Forumet er et organ for politisk påvirkningsarbeid, og har jevnlige møter med arbeids- og sosialministeren. Forumet inviterer i samarbeid med Batteriet.

HISTORIKK
Konferansen Makt og Muligheter holdes to ganger i året, og ble holdt første gang i 2008.

Et mål med konferansen er å skape slagkraftige organisasjoner i kampen for sosial rettferdighet. Denne gangen er også målet å bygge nettverk på tvers av organisasjoner, fagfolk og politikere fra hele landet. Les mer om tidligere konferanser her. 

logo_samarbeidsforumbatteriet-logo
Informasjon til organisasjonene:

Max 2 deltakere fra hver organisasjon.

Deltakelse på konferansen er gratis. Dette inkluderer reise, mat og program. Vi ordner overnatting dersom du trenger det på Comfort Hotel Union Brygge.

Ta kontakt med ditt lokale Batteri for å avtale reise. Billigste reisevei blir dekket. OBS: deltakere som er tilknyttet Batteriet Oslo får dessverre ikke dekket reiseutgifter.

logo_samarbeidsforum                 logo_batteriet_web

Batteriet er et ressurssenter for grupper og organisasjoner. Vi jobber for å bekjempe fattigdom og sosial ekskludering i Norge.