Om Batteriet

Du finner Batteriene i 5 byer i Norge. Vi er ressurssenter for egenorganisering, selvhjelp og påvirkningsarbeid.

Vi arbeider for at grupper og organisasjoner skal bli slagkraftige over tid. Batteriet ønsker å være et sted der lengselen, drømmen og håpet får næring!

Vi har kontorer i Oslo, Bergen, Trondheim, Bodø og Kristiansand.

 

FAQ (Frequently asked questions):

Hva er Batteriene sin visjon?
At alle skal ha lik tilgang til samfunnets goder, og oppleve sosial rettferdighet.

Hva er et ressurssenter?
Et sted som tilbyr støtte for sin målgruppe. For eksempel utlån av lokaler, kurs, veiledning, konferanse og nettverk.

Hvem er Batteriene sin målgruppe?
Grupper og organisasjoner som jobber mot fattigdom og sosial ekskludering i Norge. Mange av gruppene er brukerstyrt, det vi si at de selv har erfart fattigdom eller utenforskap på ulike måter.

Eksempler på grupper:

 • tidligere innsatte
 • innvandrere
 • mennesker med en psykisk diagnose
 • vanskeligstilte på boligmarkedet
 • vanskeligstilte på arbeidsmarkedet
 • tidligere rusavhengie

Hvem kan ta kontakt med Batteriene?

 • Enkeltpersoner som ønsker å starte en gruppe/organisasjon
 • Et styre
 • Medlemmer

Hvem jobber Batteriene ikke med?

 • enkeltpersoner som ikke er tilknyttet en gruppe
 • bedrifter /kommersielle aktører
 • grupper som har fokus/nedslagsfelt i andre land enn Norge

Hva koster det å bruke Batteriene?
Det er gratis å låne utstyr og lokalene og å delta på kurs, seminar, konferanser osv. Det kreves at gruppa / organisasjonen har en brukeravtale med sitt lokale batteri.

Hva er Batteriene sitt faglige grunnlag for arbeidet?
Empowerment og sosialt arbeid. Les mer om dette her.

Hvem eier Batteriene?
Batteriet er en del av Kirkens Bymisjon, og er finansiert av Arbeids- og velferdsdirektoratet.