Om Batteriet

Du finner Batteriene i 5 byer i Norge. Vi er ressurssenter for egenorganisering, selvhjelp og påvirkningsarbeid.

Vi arbeider for at grupper og organisasjoner skal bli slagkraftige over tid. Batteriet ønsker å være et sted der lengselen, drømmen og håpet får næring!

Vi har kontorer i Oslo, Bergen, Trondheim, Bodø og Kristiansand.

 

FAQ (Frequently asked questions):

Hva er Batteriene sin visjon?
At alle skal ha lik tilgang til samfunnets goder, og oppleve sosial rettferdighet.

Hva er et ressurssenter?
Et sted som tilbyr støtte for sin målgruppe. For eksempel utlån av lokaler, kurs, veiledning, konferanse og nettverk.

Hvem er Batteriene sin målgruppe?
Grupper og organisasjoner som jobber mot fattigdom og sosial ekskludering i Norge. Mange av gruppene er brukerstyrt, det vi si at de selv har erfart fattigdom eller utenforskap på ulike måter.

Eksempler på grupper:

 • tidligere innsatte
 • innvandrere
 • mennesker med en psykisk diagnose
 • vanskeligstilte på boligmarkedet
 • vanskeligstilte på arbeidsmarkedet
 • tidligere rusavhengie

Hvem kan ta kontakt med Batteriene?

 • Enkeltpersoner som ønsker å starte en gruppe/organisasjon
 • Et styre
 • Medlemmer

Hvem jobber Batteriene ikke med?

 • bedrifter /kommersielle aktører
 • grupper som har fokus/nedslagsfelt i andre land enn Norge

Hvem samarbeider Batteriene med?

Vi samarbeider med ulike samfunnsaktører. Ofte jobber vi sammen mot felles mål om mest mulig sosial rettferdighet. Eksempler på samarbeidspartnere:

 • Ideelle organisasjoner (eks: Røde Kors, Antrirasistisk senter, Frelssarmeen m.fl)
 • Høyskoler, universitet og folkshøyskoler
 • Forskningsmiljøer (eks: Fafo, Institutt for samfunnsforskning, UiO, UiB mfl.)
 • Tankesmier (eks: Agenda, Manifest m.fl)
 • Næringslivet (eks: ProblemLøst
 • Sosial entreprenører (eks: Tøyen Unlimites m.fl)
 • Paraplyorganisasjoner for frivillighet (eks: Frivillighet Norge m.fl)

Hva koster det å bruke Batteriene?
Det er gratis å låne utstyr og lokalene og å delta på kurs, seminar, konferanser osv. Det kreves at gruppa / organisasjonen har en brukeravtale med sitt lokale batteri.

Hva er Batteriene sitt faglige grunnlag for arbeidet?
Batteriet bygger på samfunnsarbeid som metode i sosialt arbeid. Ved å jobbe med problemforståelse og styrking av handlingskompetanse, er vi opptatt av å styrke individet og mobilisere den enkeltes krefter, engasjement og troen på at endring kan skje. Mobiliseringen retter seg mot endring av forhold på organisasjons-, institusjons-, lokalsamfunns- og samfunnsnivå. Den mest framtredende rollen for ansatte er å være en katalysator, det dreier seg om å stimulere mennesker til å endre sin situasjon, og gjennom denne prosessen selv utvikles (def. Hutchinson 2013).

Empowerment er førende som prosess, metode og mål. Vi forstår empowement både som en kollektiv og politisk frigjøring og som en psykologisk utviklingsprosess. (Slettebø 2000).

Brukermedvirkning står sentralt i alle besluttende prosesser.

Hvem eier Batteriene?
Batteriet er en del av Kirkens Bymisjon, og er finansiert av Arbeids- og velferdsdirektoratet.