Likestilling til barnas beste?

Regjeringen foreslår endringer i barneloven. Aleneforeldreforeningen er kritisk.

Regjeringens mål er å styrke barns samvær med begge foreldrene. Det skal være felles foreldreansvar for alle, også for foreldre som ikke bor sammen når barnet blir født. Dette er blant endringsforslagene som Stig Rusten i Aleneforeldreforeningen er skeptisk til. – Der hvor foreldre sliter med samarbeid blir det krevende, for både barna og foreldrene, å skulle takle delt bosted. Det er mange barn som ikke trives med å flytte mellom to hjem, sier han.

Generalsekretær Stig Rusten i Aleneforeldreforeningen er kritisk til endringsforslagene i barneloven.

4 av grunnene til at Aleneforeldreforeningen er kritiske:
• Lovverket fungerer bra slik det er i dag. Dette er ikke en utvikling i positiv retning.
• Mange foreldre takler ikke delt bosted fordi de allerede har utfordringer med å samarbeide.
• Mange barn har det vanskelig med å flytte mellom to hjem.
• Tre måneders varslingstid er mye. Man vet for eksempel ikke om man kommer inn på en skole før tre måneder i forveien.

Er dette likestilling til barnas beste?
Les mer om endringsforslagene her.

affo