Veiledning

Batteriene vil bidra til å styrke din organisasjon gjennom individuell eller gruppevis veiledning.

Du og din organisasjon kan avtale et møte med oss batterister når du har behov for det. Veiledning er gratis.

Vi kan veilede innen alt som har med organisasjonsarbeid å gjøre. Sammen finner vi frem til hvordan dere kan jobbe bedre i organisasjonen. Vi vil aldri bestemme hva dere skal gjøre eller hvordan dere skal jobbe, men vi kan støtte og rettlede dere.

Eksempler på temaer for veiledning:

  • om oppstarten av en organisasjon, hvordan organisere seg
  • kartlegge hvor organisasjonen står i dag (se nedenfor for å lese mer om «batterihjulet»)
  • hvor og hvordan søker penger til organisasjonen
  • hvordan sette opp en handlingsplan
  • hvordan jobbe med økonomi i organisasjonen (budsjett/regnskap)
  • hvordan kommunisere bedre i organisasjonen
  • hvordan håndtere konflikter i organisasjonen
  • hvordan rekruttere flere frivillige til organisasjonen
  • osv

Hvem kan få veiledning på Batteriet?
Grupper og organisasjoner som jobber mot fattigdom og utenforskap i Norge.

Kontakt ditt lokale batteri for å avtale time.