Veiledning

Batteriet vil bidra til å styrke din organisasjon gjennom individuell eller gruppevis veiledning.

Veiledning er en målrettet samtale som skal skape refleksjon. Den som får veiledning, får på denne måten mulighet til å finne sine egne svar og løsninger.

Ta kontakt med ditt batteri for å avtale en time:

Batteriet er et ressurssenter for grupper og organisasjoner. Vi jobber for å bekjempe fattigdom og sosial ekskludering i Norge.