ARKIV: Tidligere kurs og arrangementer i Trondheim

2017:

 

2016:

TIRSDAG 17.FEBRUAR 2016 KL 17-19

«Vi vil søke støtte!»
Sted: Batteriet Midt-Norge, Schulzgate 8 , Trondheim.
Det serveres et enkelt måltid 16.30-17.00
Har du spørsmål i tilknytning til kommunens tilskuddsordninger, ønsker du tips i forbindelse med en søknad eller hjelp til formulering og utforming av et prosjekt? Har du spørsmål knyttet til budsjett og regnskap, eller lurer du på hvordan du skal skrive rapport?

På kurset treffer du Stine Kvam og Harald Arnesen fra kulturenheten i Trondheim kommune. De gir en introduksjon og vil besvare spørsmål knyttet til ulike tilskuddsordninger innen kultur- og fritidsfeltet. Påmelding fortløpende og innen 12.02. til eva.fridstrom@bymisjon.no

ONSDAG 02. MARS 2016 KL 17-1930

«Vi vil nå ut med vårt budskap!»
Sted: Batteriet Midt-Norge, Schulzgate 8 , Trondheim.
Det serveres et enkelt måltid 16.30-17.00
Kommunikasjon er vesentlig for organisasjone. Vi vil nå fram med informasjon om hva vi står for, hva vi vil oppnå, og vi vil helst bli flere. Kursleder er Kolbjørn Nordvik, han jobber idag som inspirator, rådgiver, fasilitator, coach og foredragsholder. Hva vi sier, hvordan vi sier det- og med hvilken effekt- kan både være oppbyggende og
krevende i de ulike rollene vi skal takle i såvel hverdagen som i organisasjonsarbeidet. Kolbjørn vil gi deg trening i kommunikasjon. Han har også som mål å bidra til å gjøre
Trondheim til verdens vennligste by!

Påmelding fortløpende og innen 24.02. til eva.fridstrom@bymisjon.no

ONSDAG 13. APRIL KL. 17-20

”Vi vil ha innflytelse!»
Sted: Batteriet Midt-Norge, Schulzgate 8, Trondheim.
Det serveres et enkelt måltid 16.30-17.00
Å få gjennomslag for sakene vi brenner for kan noen ganger fortone seg som en
maratonøvelse. Men det ER mulig. Og det finnes måter som er mer effektive enn
andre. På dette kurset får du lære mer om hvordan det er smart å gå fram når du vil
nå beslutningstakere, hva du skal legge vekt på for å fremme en sak, og få andre til å
se hvor viktig den er.
Kursholder Knut Røe jobber i Røe Kommunikasjon. De leverer redaksjonelle
tjenester, kampanjer, kurs, rådgivning og kompetanseutvikling.
Påmelding fortløpende og innen 06.04.til eva.fridstrom@bymisjon.no

TIRSDAG 31. MAI KL. 17-20

”Vi vil bli flere!”
Sted: Batteriet Midt-Norge, Schulzgate 8, Trondheim.
Det serveres et enkelt måltid fra 16.30-17.00
En forutsetning for å få til endringer, oppnå mål dere har i organisasjonen, og kjenne at det er morsomt å jobbe frivillig, er at dere er nok folk! Marit Husby jobber i Bymisjonen og Senter for ledelse. Hun har erfaring med rekruttering i frivillig arbeid,
og vil snakke om hvordan vi kan få med oss flere, og sørge for at vi beholder både medlemmene og entusiasmen i styret.

Påmelding fortløpende og innen 25.05.til eva.fridstrom@bymisjon.no

Fokus på hjemland, Norge eller begge deler?  Temamøte om inkluderingsarbeid i minoritetsorganisasjoner

Tid: Tirsdag 24. februar 2015 kl 12-14
Sted: Batteriet Midt-Norge, Schulzgate 8, Trondheim.

Det serveres kaffe og vafler.

Det er viktig for mange innvandrere å være del av en organisasjon som tar vare på tradisjoner fra hjemlandet. Samtidig ønsker organisasjonene også å hjelpe til med  inkludering i det norske samfunnet. Kan dette bli motsetningsfylt? Hva skal ha mest fokus? Hvordan kan vi lykkes med begge deler?

På dette møtet vil du treffe ulike minoritetsorganisasjoner og få høre om noen eksempler på hvordan man «møter» denne tematikken.

Påmelding fortløpende og innen 19.februar til eva.fridstrom@bymisjon.no

 

Impro-teater for nybegynnere

Tid: Torsdag 9. og 23. april 2015 kl 17-20
Sted: Bymisjonssenteret, Munkegata 4, Trondheim.

Det serveres pizza fra klokka 16.30

Trygghet og god stemning er en forutsetning for at styret i en organisasjon skal jobbe godt. Det er også en fordel at en kan ha det morsomt sammen!  Det er nyttig å ha noen verktøy både for å «ristes sammen», for det gode samarbeidet underveis eller som en «isbryter» på et medlemsmøte.

På kurset vil du lære teknikker basert på improvisasjons-teater som kan være nyttige i dette arbeidet.

Merk deg at kurset går over to kvelder.

Kursleder er skuespiller og tekstforfatter Stian Hovland Pedersen. Han har bl.a medvirket i Hamlet, Spelemann på taket og Daniels jul.

Påmelding fortløpende og innen 26. mars til eva.fridstrom@bymisjon.no

 

Styrearbeid og møteledelse

Tid: Tirsdag 19. mai kl 11.30- 14.30
Sted: Batteriet Midt-Norge, Schulzgate 8, Trondheim.

Det serveres lunsj fra kl 11.30-12.00

Dette kurset retter seg til styret i de ulike organisasjonene og vi vil ta opp spørsmål som:

Hvordan kan vi i styret jobbe sammen til beste for organisasjonens målsetning? Hvordan ta vare på seg selv og de andre styremedlemmene?  Hvordan er det lurt å organisere arbeidet gjennom året? Hvem gjør hva? Kan vi forbedre styremøtene våre? Har vi det grunnleggende på plass?

Kursledere er Eva Fridstrøm og Thorkild Lote, Batteriet Midt-Norge.

Påmelding fortløpende og innen 12.mai til eva.fridstrom@bymisjon.no

Er du leder eller nestleder i en organisasjon? Temamøte om lederrollen

Tid: Tirsdag 2. juni kl 12-14
Sted: Batteriet Midt-Norge, Schulzgate 8, Trondheim.

Det serveres vafler og kaffe

Å være leder eller nestleder av en organisasjon innebærer ansvar og jobbing.

Vi hører ofte at det kan være utfordrende å beholde energien, se at arbeidet går framover og at man trenger påfyll underveis.

På dette møtet vil du treffe andre i samme situasjon til en samtale om dette. Vi tror at det er i møter med andre at inspirasjon og gode ideer skapes.

Påmelding fortløpende og innen 27. mai til eva.fridstrom@bymisjon.no