Konferansen Makt og muligheter

Neste konferanse er onsdag 14. november til lunsj fredag 16. november 2018 i Oslo.  Konferansen er nå fulltegnet. Tema er «Styrken i oss», og arbeidsgruppen som består av batterister + representanter fra Aleneforeldreforeningen, Leieboerforeningen og FOREM er allerede godt i gang med planleggingen.

Les mer om programmet her. 

Konferansen Makt og muligheter er en arena for bygging av kunnskap og nettverk. Konferansen er nasjonal, og samler omlag 100 deltakere fra ulike frivillige organisasjoner.

Et mål med konferansen er å skape slagkraftige organisasjoner i kampen for sosial rettferdighet.

  • Øke kompetansen i organisasjonene og fremme politisk påvirkning
  • Bygge nettverk på tvers av organisasjonene fra hele landet

Konferansen holdes en gang i året. Av og til arrangeres en utvidet konferanse som en møteplass for organisasjoner, forskere og politikere.  Å dele deltakernes egne erfaringer og kunnskap blir vektlagt.

«Den som har skoen på, vet hvor den trykker»

Les om tidligere konferanser:

«Kraften i å dele». Makt og Muligheter i Oslo 14. og 15. november 2017. 

«Ta pulsen på velferdssamfunnet»! Makt og Muligheter i Drammen 1. og 2. desember 2016.

«Fellesskap gir tyngde – ikke bli veid for lett»! Makt og Muligheter i Oslo 8. og 9.  oktober 2015. 

«Når lydbølger knuser glass». Makt og Muligheter i Oslo 19. og 20. mai 2015.  

«Rettighetsfestet sosialhjelp med nasjonal minstenorm». Makt og Muligheter 13. og 14. oktober 2014. 

 

Konferansen arrangeres av Samarbeidsforum mot fattigdom i Norge i samarbeid med Batteriet.

logo_samarbeidsforum