1d

Konferansen Makt og muligheter

Konferansen Makt og muligheter er en arena for bygging av kunnskap og nettverk.

Et mål med konferansen er å skape slagkraftige organisasjoner i kampen for sosial rettferdighet.

  • Øke kompetansen i organisasjonene og fremme politisk påvirkning
  • Bygge nettverk på tvers av organisasjonene fra hele landet

Konferansen holdes to ganger per år, en om høsten og en om våren. Av og til arrangeres en utvidet konferanse som en møteplass for organisasjoner, forskere og politikere.  Å dele deltakernes egne erfaringer og kunnskap blir vektlagt.

«Den som har skoen på, vet hvor den trykker»

Les om tidligere konferanser:

«Ta pulsen på velferdssamfunnet»! Makt og Muligheter i Drammen 1. og 2. desember 2016.

«Fellesskap gir tyngde – ikke bli veid for lett»! Makt og Muligheter i Oslo 8. og 9.  oktober 2015. 

«Når lydbølger knuser glass». Makt og Muligheter i Oslo 19. og 20. mai 2015.  

«Rettighetsfestet sosialhjelp med nasjonal minstenorm». Makt og Muligheter 13. og 14. oktober 2014. 

 

Konferansen arrangeres av Samarbeidsforum mot fattigdom i Norge i samarbeid med Batteriet.

logo_samarbeidsforum

 

Batteriet er et ressurssenter for grupper og organisasjoner. Vi jobber for å bekjempe fattigdom og sosial ekskludering i Norge.