Kurs hos Frivillighet Norge

Dette er kursrekken for våren 2016. Kanskje det er noe for deg eller noen du kjenner?

 

 Dato Tema  Nyttig for deg som…  Kursbeskrivelse og påmelding
 2.3 Introduksjons til organisasjonsutvikling Vil lære mer om grunnleggende organisajsonsforståelse og hva som er viktig i en tidlig fase Klikk her
 9.3 Medlemsrekruttering Ønsker at organisasjonen din skal få flere medlemmer, og at medlemmene deres skal få et godt medlemstilbud. Klikk her
 16.3 Økonomi Styret har et ansvar for økonomien i organisajsonen, her vil du lære grunnleggende økonomi, budsjett, regnskap og økonomistyring. Klikk her
 6.4 Åpent møte Her vil flere kursholdere være tilstede og vi vil åpne for 3-5 tema fra deltakerne før vi samles i grupper og diskuterer de temaene. Klikk her
 13.4  Ikke avklart
 20.4  Ikke avklart
 27.4

 

  • Kursene er gratis og åpne for alle interesserte. Følg lenken for mer informasjon. Ta kontakt hvis du lurer på noe!

Martin Gustavsen, Rådgiver  |  Epost: martin@frivillighetnorge.no
Frivillighet Norge | Postboks 6832 St. Olavs plass 0130 Oslo
Besøksadresse: St. Olavs gate 25 |tel. 21 56 76 50
Web: frivillighetnorge.no | twitter @frivillighet | techsoup.no

Batteriet er et ressurssenter for grupper og organisasjoner. Vi jobber for å bekjempe fattigdom og sosial ekskludering i Norge.