Flyktninger – krise for den nordiske modellen?

Velkommen til Batterisalongen. Batterisalongen er et sted hvor mennesker kommer sammen for å snakke om ulike sider av samfunnet vårt, over en god kopp te og kake.  Vi har latt oss inspirere av de gamle kaffehusene i London på 1700-tallet. Her måtte menneskene legge igjen sin rang og status ved inngangsdøren, slik at alle kunne delta i dialogen på like linje. I et slikt rom, der ingen har noe mer fortrinn enn noen andre, kan tanken og talen få frie kår.

Det blir innledning ved forskningsdirektør ved Fafo Anne Britt Djuve. Hun vil blant annet snakke om arbeidsmarkedet og velferdsstatens bærekraft, og om økningen i antall asylsøkere vil kunne påvirke den nordiske modellen.

Etter innledningen inviterer vi deg til å bidra inn i dialogen rundt bordene.

Tid: torsdag 07.04.2016 kl 12.00-14.30
Sted
: Batteriets lokaler i Fredensborgveien 24A.
Påmeldingbatteriet.oslo@bymisjon.no innen onsdag 6. april
Gratis deltakelse.

Anne Britt Djuve fafo
Anne Britt Djuve, forskningsdirektør ved Fafo.

Djuve har nylig forfattet notatet Flyktninger – krise for den nordiske modellen? (PDF)Hun har jobbet med integrering og arbeidsmarkedsspørsmål knyttet til innvandrere i en årrekke, og satt blant annet i Brochmann-utvalget som vurderte hvordan den økende arbeidsinnvandringen påvirker det norske velferdsmodellen.

 Glimt fra Batterisalongen:

12966396_10156694152870456_182935113_n 12966717_10156694153155456_2027922117_n 12968681_10156694153360456_1391823071_n 12980404_10156694153050456_1596373384_n 12980433_10156694153245456_1559675269_n