Batterisalongen

Batterisalongen er et sted hvor mennesker kommer sammen for å snakke om ulike sider av samfunnet over en god kopp te og en kake.

Vi har latt oss inspirere av de gamle kaffehusene i London på 1700-tallet. Her måtte menneskene legge igjen sin rang og status ved inngangsdøren, slik at alle kunne delta i dialogen på like linje. I et slikt rom, der ingen har noe mer fortrinn enn noen andre, kan tanken og talen får frie kår.

Tidligere Batterisalonger:
Torsdag 7. april 2016: Flyktninger – krise for den nordiske modellen?  Anne Britt Djuve (FAFO)
10. september 2015: Viggo Nordvik i forskningsstiftelsen Fafo. Tema: Fattigdom.
19. februar 2015: Jon Ivar Elstad, forsker ved Senter for velferds- og arbeidslivsforskning på Høgskolen i Oslo og Akershus. Tema: Sosial ulikhet i helse.
13. november 2014: Jon Rogstad, forskningsleder ved Fafo. Tema: Innvandrere og arbeid.

Batterisalong nr. 1 med forsker Tone Fløtten (FAFO). Deilig kake!
Batterisalong nr. 1 med forsker Tone Fløtten (FAFO). Deilig kake!

Bildet: Forsker Tone Fløtten (FAFO) og hennes forskning på fattigdom i Norge var i fokus på den første Batterisalongen som ble arrangert våren 2014.