Makt og muligheter 2017 – glimt fra konferansen

Fra hele landet samlet over 90 deltakere seg på konferansen Makt og muligheter. Deltakerne representerer frivillige organisasjoner som på ulike måter jobber mot fattigdom og sosial ekskludering. 

Tema for konferansen var:

  • Dagens forventninger og krav til frivillige organisasjoner
  • Hvordan øke samarbeidet med andre aktører slik som offentlig sektor, kommune, stat og næringsliv
  • Læring på tvers av organisasjoner
  • Presentasjonsteknikk: hvordan spisse budskapet til din organisasjon?

Arrangør av denne årlige konferansen er Samarbeidsforum mot fattigdom i Norge og Batteriet. Mål med konferansen er å skape en møteplass for å å få ny kunnskap, og å kunne dele og lære av hverandre. Kan vi få til noe sammen?

En av wokshopene handlet om samarbeid med næringslivet, Telia Company ønsker å gi av sin kompetanse gratis til frivillige organisasjoner, kontakt Christoffer Hovde om du vil vite mer: christoffer.hovde@telia.no

Ikke glem å stemme på din kandidat til årets frivillighetspris! Prisen deles ut av Frivillighet Norge den 5. desember 2017, og går til en person, lokal forening eller en gruppe som har gjort en bemerkelsesverdig innsats for samfunnet rundt seg.

Glimt fra konferansen:

flere bilder kommer ..