Harselas med Norges politikk for å avskaffe barnefattigdom

12 organisasjoner (Samarbeidsforum mot fattigdom i Norge) har sett seg lei av politikernes manglende vilje til å gi barn gode oppvekstvilkår! Kampanjen 1av10 barn.no ble lansert rett før sommeren, og er med på å sette fattigdom på dagsorden frem mot Stortingsvalget i september. 

Forumet lanserer «Den norske redningspakka mot barnefattigdom i Norge». Pakka er ment som en harselas av politikk som ikke fungerer!

Innhold i redningspakka: smuler fra de rikes bord, plaster på såret, knapper og glansbilder, lykkepiller, Junior Na(i)v-button.

"Vi kan ikke lenger akseptere en uendelig diskusjon omkring fattigdomsdefinisjoner, tall og statistikk. Vi trenger fokus på det som betyr noe: barna og virkemidler som fungerer". 
       Johan Lothe (talsperson for kampanjen)

Forside og bakside - sammen plastrer vi framtida

Besøk websiden www.1av10barn.no
Navnet på kampanjen peker på tall som viser at 1 av 10 barn vokser opp i fattige familier i Norge i dag.

“Plastring” er et begrep som brukes om politiske tiltak som iverksettes, men som ikke går til roten av problemet. Uavhengig av hvem som har styrt landet de siste 20 årene har både antallet og andelen barn i fattige familier økt. Forumet kan ikke akseptere en slik utvikling, og særlig ikke politikernes tafatte tiltak.

Samarbeidsforum mot fattigdom i Norge krever følgende strakstiltak:

 • At barnetrygden prisjusteres og er universell
 • At vanskeligstilte skal ha lovfestet rett til varig bolig
 • At livsoppholdssatsene oppjusteres til et anstendig nivå (SIFO-satser)
 • At barnefamiliene sikres en forutsigbar inntekt de kan leve av

Kampanjen har i løpet av sommeren blitt omtalt i over 20 aviser, og mandag 17. juli ble talsperson Johan Lothe intervjuet på NRK Nyhetslunsj.

Samarbeidsforum inviterte til frokostdebatt om barnetrygden under Arendalsuka 17. august 2017. Les mer om debatten og forumet sin stand gjennom hele uka: «brød og sirkus», i eget innlegg på www.batteriet.no.