Finnes det fattige barn i Norge?

Med få dager igjen til valget arrangerte Samarbeidsforum mot fattigdom i Norge frokostdebatt på Kulturhuset i Oslo. 

Omlag 50 publikummere møtte opp til diskusjon om definisjonen av fattigdom, konsekvenser av å vokse opp i fattigdom og politiske virkemidler.

Først ut var forskerpanelet som besto av Torstein Bye (Statistisk Sentralbyrå – SSB) og Ingar Brattbakk (Arbeidsforskerinstituttet – HiOA).forskerne

Bye snakket om begrepsbruken fattig vs. lavinntekt, og om hvorvidt offentlige tjenester bør tas med i utregningen av hvor grensen for lavinntekt skal gå. Han påpekte også at familienes utgifter må tas med for å beregne levestandard.

Brattbakk snakket om sin ferske rapport “Oppvekststedets betydning for barn og unge” som viser ekstremt store forskjeller i barnefattigdom mellom ulike nabolag. For eksempel vokser 2 av 3 barn på Nedre Tøyen i Oslo opp i lavinntektsfamilier. «Nabolagseffekten» viser at nærmiljøet barn vokser opp i har en selvstendig betydning for deres muligheter senere i livet.

Fra venstre: Johan Lothe (talsperson 1av10barn.no, Samarbeidsforum mot fattigdom i Norge og Stiftelsen Wayback - livet etter soning), ordstyrer Johannes Heggland, Stefan Heggelund (H), Zaineb Al-Samarai (Ap) og Kari Elisabeth Kaski (SV).
Fra venstre: Johan Lothe (talsperson 1av10barn.no, Samarbeidsforum mot fattigdom i Norge og Stiftelsen Wayback – livet etter soning), ordstyrer Johannes Heggland, Stefan Heggelund (H), Zaineb Al-Samarai (Ap) og Kari Elisabeth Kaski (SV).

I det andre panelet stilte stortingskandidater fra Høyre, Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti. Stefan Heggelund (H), Zaineb Al-Samarai (Ap) og Kari Elisabeth Kaski (SV) var alle enige i at tiltak må til for å sikre disse barna gode oppvekstvilkår. Uenighetene kom til syne da det kom til spørsmål om universelle vs. behovsrettede løsninger, skattepolitikk, og hvordan skaffe arbeid til foreldrene det gjelder.

I dag blir det klart hvem som skal styre landet de neste 4 årene. Samarbeidsforum mot fattigdom i Norge har med kampanjen www.1av10barn.no gjort det klart hva de ønsker seg fra den kommende regjeringen;

  • At barnetrygden prisjusteres og er universell
  • At vanskeligstilte skal ha lovfestet rett til varig bolig
  • At livsoppholdssatsene oppjusteres til anstendig (sifo-satser) nivå.
  • At barnefamiliene sikres en forutsigbar inntekt de kan leve av

Politikerne var enige om at tiltak måtte til. I debatten ble det tydeligere hvilke parti som støtter kampanjens krav. Så gjenstår det å se hvem som vinner valget og hvilken handlekraft som rår de kommende fire år. En ting er uansett klart når vi i Samarbeidsforum mot fattigdom i Norge går til valglokalene rundt om i det langstrakte land – i dag stemmer vi for barna. Godt valg!