Samarbeidsforum: bevar og øk barnetrygden!

Barnetrygden må økes, mener Samarbeidsforum mot fattigdom i Norge. Den er viktig for å holde forskjellene nede, og for å gi mer til de som har minst!

Forumet, som består av 12 nasjonale organisasjoner, jobber for å sette fokus på oppvekstvilkår for barn i fattige familier frem mot #valget2017.

Vær på vakt – nei til rasering av barnetrygden!
De politiske partiene i Norge har ulike meninger om ordningen. Landsmøtene skal i disse dager ta stilling til dette. Det er foreslått at den beholdes og økes, avskaffes, behovsprøves og/eller skattlegges.Samarbeidsforum mot fattigdom i Norge mener barnetrygden må økes, og bevares som en universell ordning.

  • den må prisjusteres, noe som ikke er gjort siden 1996
  • den må holdes utenfor når andre stønader beregnes
  • den gir familiene frihet til å disponere pengene til det beste for egne barn
  • behovsprøving vil flytte alvorlige sosiale problemer fra de barnefamiliene som har det aller vanskeligst, til andre forsørgere som også fortjener bedre kår
  • antall «rike» barnefamilier er statistisk sett veldig få, sett i forhold til det store antall foreldre med forsørgeransvar som trenger pengene mer enn de fleste andre

Vi følger landsmøtene med argusøyne!

Følg kampanjen 1av10barn på Facebook – trykk her. 

gutt hettejakke

Batteriet er sekretariat for Samarbeidsforum mot fattigdom i Norge.

logo_samarbeidsforum