Erna Solberg

Samarbeidsforum: bevar og øk barnetrygden!

Barnetrygden må økes, mener Samarbeidsforum mot fattigdom i Norge. Den er viktig for å holde forskjellene nede, og for å gi mer til de som har minst!

Forumet, som består av 12 nasjonale organisasjoner, jobber for å sette fokus på oppvekstvilkår for barn i fattige familier frem mot #valget2017.

Barnetrygden ble ikke nevnt da forumet snakket med statsminister Erna Solberg i høst (se video). Nå er det ulike meninger innad i partiet, og ordningen skal opp på Høyre sitt landsmøte som starter i dag torsdag 9. mars.

Vær på vakt – nei til rasering av barnetrygden!
De politiske partiene i Norge har ulike meninger om ordningen. Landsmøtene skal i disse dager ta stilling til dette. Det er foreslått at den beholdes og økes, avskaffes, behovsprøves og/eller skattlegges.

Samarbeidsforum mot fattigdom i Norge mener barnetrygden må økes, og bevares som en universell ordning.

  • den må prisjusteres, noe som ikke er gjort siden 1996
  • den må holdes utenfor når andre stønader beregnes
  • den gir familiene frihet til å disponere pengene til det beste for egne barn
  • behovsprøving vil flytte alvorlige sosiale problemer fra de barnefamiliene som har det aller vanskeligst, til andre forsørgere som også fortjener bedre kår
  • antall «rike» barnefamilier er statistisk sett veldig få, sett i forhold til det store antall foreldre med forsørgeransvar som trenger pengene mer enn de fleste andre

Vi følger landsmøtene med argusøyne!

banner farger JPG

Batteriet er sekretariat for Samarbeidsforum mot fattigdom i Norge.