Valg av styre

Styret velges på årsmøtet. En valgkomité forbereder saken.


Valgkomiteen
har som oppgave å gi sin anbefaling til årsmøtet om hvem de mener skal velges. Det er derfor viktig at komiteen setter seg inn i hva organisasjonen vil gjøre og oppnå det neste året, og snakker med og anbefaler kandidater som ønsker å gjøre det samme. De som har lyst til å ta på seg et verv sier fra til styret eller valgkomiteen. Valgkomiteen kan også ta kontakt med andre de mener vil gjøre en god jobb. Ikke alle vet hvordan det er å sitte i et styre, og valgkomiteen må informere om hva som forventes av hvert enkelt styremedlem, både av konkrete oppgaver og generelt engasjement. Det gjør det lettere for kandidatene å bestemme seg for om de ønsker å stille til valg. I tillegg setter det òg en standard for hva slags type styre som skal velges til å sitte det kommende året. Dersom årsmøtet har mange kandidater å velge mellom, er det bra for demokratiet! Det gir nemlig en mulighet til å velge hvilken retning organisasjonen skal utvikle seg i og hva som skal prioriteres og ikke – på samme måte som for eksempel stortingsvalg.

Valget kan gjennomføres på flere måter
Mange organisasjoner lar kandidatene få holde en valgtale og si noe om hvorfor de har lyst på vervet. Spesielt er dette viktig hvis det er flere som har lyst på samme verv. Videre bør det gjennomføres en skriftlig votering (betyr: avstemming), det vil si at man skriver navnet på kandidaten man ønsker til styret, slik at valget gjennomføres på en mest mulig demokratisk måte. Det er også mulig å avgi blank stemme, hvis man ikke ønsker kandidaten til vervet.

Valgkomiteen finner kandidater til konkrete verv, for eksempel økonomiansvarlig eller leder.  Komiteen presenterer sin innstilling.

Valget kan gjennomføres på to måter:

  • Det gjennomføres valg på hvert av styrevervene, det vil si at det først vil stemmes over kandidat for økonomi, så PR, osv.
  • Årsmøtet stemmer på alle samlet/applauderer som tegn på at de er enige i valgkomiteens innstilling.

 

Kilde: Organisasjonshåndboka, Frivillighet Norge