Regnskap og revisjon

Regnskapet er en oversikt over hva organisasjonen har brukt pengene sine på og hvilke inntekter organisasjonene har hatt.

Budsjettet viser hvor mye vi tror vi skal bruke. Regnskapet viser hvor mye vi brukte og på hva.

10 tips for å bygge et godt regnskap

  1. Bruk god tid: Før regnskapet så nøyaktig som mulig.
  2. Detaljer: Alle føringer i regnskapet må ha en dato som forteller når pengene ble brukt og hva de ble brukt til.
  3. Opplæring: Sørg for at de som fører regnskapet har nok kunnskap.
  4. Budsjett: Grupper inntekter på samme måte i budsjett og regnskapet for å kunne sammenligne og finne forskjeller.
  5. Oppfølging: Lag gode rutiner. Føre regnskapet regelmessig hele året.
  6. Struktur: Følg regnskaps strukturen uten “snarveier”
  7. Slapp av: Regnskapet skal vise hva som skjedde. Det vil somregel avvike noe fra budsjettet
  8. Samle på alt: Ta vare på alle kvittering, kontoutskrifter, fakturaer etc.
  9. Rapporter: Gå gjennom regnskapet på hvert styremøte så styret er orientert.
  10. Fordel ansvaret: Sørg for at flere kjenner og er involvert i regnskapet.

Revisjon

Revisjon er kontroll av regnskapet.  Alle regnskap bør gjennomgås og kontrolleres av en annen person enn den som har ført det.

Det er bare årsregnskapet til organisasjoner som er “regnskapspliktige”  som må revideres av en revisor som er godkjent av staten. Ikke-profitt søkende organisasjoner er regnskapspliktige bare hvis de har eiendeler til en verdi av over 20 millioner eller gjennomsnittlig overskrider et antall på 20 årsverk per år.

Demokratisk prosess
Årsmøtet er den høyeste myndighet i organisasjonen, og det er her regnskapet skal legges frem og godkjennes. I tillegg skal budsjettet drøftes og godkjennes. Budsjettet følger handlingsplanen eller aktivitetsplanen, og vedtas av årsmøtet.