Handlingsplan

Budsjett og regnskap er ikke løsrevet fra resten av det organisasjonen arbeider med, men henger tett sammen med det organisasjonen ønsker å gjennomføre. Det er vanlig å lage en oversikt over hva det skal jobbes med fremover, slik at dere vet om dere har ressurser til å gjennomføre. Både ressurser i form av mennesker, men også  økonomisk.

Eksempel på en handlingsplan

Mål: Gjøre organisasjonen kjent utad
Delmål 1: Jobbe med informasjonen om   vår organisasjon
 HVA  HVEM  HVORDAN  NÅR  NÅDD
Legge ut materiell hos de store organisasjonene Ola Sende i posten, oppsøke personlig. Spesifikk dato, eller i løpet av kvartalet osv.