Enkelt økonomiskjema

Inntekter Budsjett Regnskap Utgifter Budsjett Regnskap
Diverse inntekter     Leie av lokaler    
Diverse tilskuddsmidler     Materiell    
      Honorar    
      Mat    
      Transport    
      Kontorrekvisita    
      Annonser    
      Annet    
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
Sum inntekter     Sum utgifter    

Batteriet er et ressurssenter for grupper og organisasjoner. Vi jobber for å bekjempe fattigdom og sosial ekskludering i Norge.