Budsjett

Budsjettet sier noe om hvordan organisasjonen skal bruke pengene den har.

Budsjettet blir vedtatt av årsmøtet. Da vet dere at det er en demokratisk prosess bak hvordan organisasjonen skal bruke sine penger. På årsmøtet vedtas budsjettet for en tidsperiode, gjerne for et kalenderår. Hvis inntekter og utgifter avviker fra budsjettet må dette legges frem løpende og på neste årsmøte.
Et budsjett viser hvordan inntektene finansierer kostnadene. I tillegg til å fungere som en ramme for hvilke aktiviteter organisasjonen har råd til å gjennomføre.

10 tips for et godt budsjett

  1. Diskusjon: Før dere lager budsjett bør dere ha en diskusjon om hvilke aktiviteter som skal prioriteres. Slik kan det komme gode forslag til aktiviteter allerede før budsjettforslaget settes opp. Hva vil dere satse på?
  2. Enighet: Budsjettet vedtas av årsmøtet. Alle medlemmer skal kunne komme med innspill og forslag til endringer, slik at alle kjenner at de kan stille seg bak de økonomiske rammene det neste året.
  3. Sammenheng: Det er en sammenheng mellom det dere vil gjøre og pengene som skal komme inn. Dersom kostnadene og inntektene ikke er sannsynlige har ikke budsjettet noen funksjon.
  4. Styring: Budsjettet er et styringsdokument som skal brukes i løpet av hele året, og må bygges opp slik at styret har mulighet til å omdisponere midlene underveis.
  5. Gjør det enkelt: Budsjettet skal være oversiktlig, men ikke for detaljert. Dere må ha nok detaljer til at dere ser hvordan pengene skal brukes, men ikke så mange detaljer at det blir uoversiktlig.
  6. Realisme: Budsjettet må være realistisk at dere ikke beregner mer inntekter enn det er sannsynlig at dere kan skaffe gjennom for eksempel søknader om støtte eller medlemskontingenter. Utgiftene bør være større enn inntektene. Hvis dere mottar støtte for det offentlige, er det sannsynlig at støtte dere ikke bruker opp må betales tilbake.
  7. Føre var: Det kan være lurt å legge inn en såkalt “buffer”. Bufferen er pengene du har i bakhånd i tilfelle uforutsette utgifter.
  8. Inkludere: Dersom dere skal søke om støtte fra kommunen, fylkeskommunen eller andre, må passe på å inkludere et budsjett i søknaden. I dette budsjettet er det viktig at den støtten dere søker om er regnet inn, slik at dere viser hva støtten skal brukes på.
  9. Undersøke: Snakk med andre som har vært aktive i organisasjonslivet en stund og som kjenner til hva forskjellige ting ender opp med å koste.
  10. Inspirasjon: Lære mer om å lage budsjett på kurs om økonomistyring.