Budsjett

Budsjett er en oppstilling av fremtidige kostnader og inntekter i en gitt periode. Det er det dere forventer skal skje.

Hvorfor er det viktig med budsjett?
Budsjett er et viktig for at organisasjonen skal drives på en god måte. Det gir en plan for driften og et mål å styre etter. Budsjettet vedtas på årsmøte og er en demokratisk avgjørelse om hvordan pengene skal brukes i løpet av året. Budsjettet henger tett sammen med handlingsplanen*  og gir en oversikt over de viktigste prioriteringene. Budsjettet er også viktig som styringsverktøy for å oppdage kostandsendringer underveis, slik at dere kan ta grep for å rette opp i tide.


Hvordan lage et budsjett?
Det er flere måter å lage et budsjett på.
Det enkleste er hvis organisasjonen allerede har tidligere tall og regnskap å bygge på.
Da kan dere bruke historikken til å bygge opp det nye budsjettet.
Hvis det er første gang dere skal sette opp et budsjett er det et godt utgangspunkt å bruke handlingsplanen som underlag med aktivitetene dere ønsker å gjennomføre.
Innhent priser der dere kan og lag en kostnadsoversikt over de forskjellige aktivitetene dere ønsker å gjennomføre. Det samme gjelder for inntektssiden. Finn ut av hva dere kan forvente av  inntekter, som f.eks. medlemskontingenten.

Det er viktig at budsjettet er oversiktlig, samtidig skal det ikke være for detaljert.
For  økonomiansvarlig og styret derimot kan dere være lurt å ha mer detaljerte underbudsjetter for en god økonomistyring.

 Nyttige lenker:
Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner

 

10 tips for et godt budsjett

  1. Diskusjon: Før dere lager budsjett bør dere ha en diskusjon om hvilke aktiviteter som skal prioriteres. Slik kan det komme gode forslag til aktiviteter allerede før budsjettforslaget settes opp. Hva vil dere satse på?
  2. Enighet: Budsjettet vedtas av årsmøtet. Alle medlemmer skal kunne komme med innspill og forslag til endringer, slik at alle kjenner at de kan stille seg bak de økonomiske rammene det neste året.
  3. Sammenheng: Det er en sammenheng mellom det dere vil gjøre og pengene som skal komme inn. Dersom kostnadene og inntektene ikke er sannsynlige har ikke budsjettet noen funksjon.
  4. Styring: Budsjettet er et styringsdokument som skal brukes i løpet av hele året, og må bygges opp slik at styret har mulighet til å omdisponere midlene underveis.
  5. Gjør det enkelt: Budsjettet skal være oversiktlig, men ikke for detaljert. Dere må ha nok detaljer til at dere ser hvordan pengene skal brukes, men ikke så mange detaljer at det blir uoversiktlig.
  6. Realisme: Budsjettet må være realistisk at dere ikke beregner mer inntekter enn det er sannsynlig at dere kan skaffe gjennom for eksempel søknader om støtte eller medlemskontingenter. Utgiftene bør være større enn inntektene. Hvis dere mottar støtte for det offentlige, er det sannsynlig at støtte dere ikke bruker opp må betales tilbake.
  7. Føre var: Det kan være lurt å legge inn en såkalt “buffer”. Bufferen er pengene du har i bakhånd i tilfelle uforutsette utgifter.
  8. Inkludere: Dersom dere skal søke om støtte fra kommunen, fylkeskommunen eller andre, må passe på å inkludere et budsjett i søknaden. I dette budsjettet er det viktig at den støtten dere søker om er regnet inn, slik at dere viser hva støtten skal brukes på.
  9. Undersøke: Snakk med andre som har vært aktive i organisasjonslivet en stund og som kjenner til hva forskjellige ting ender opp med å koste.
  10. Inspirasjon: Lære mer om å lage budsjett på kurs om økonomistyring.