Økonomi

For mange kan ordet regnskap og økonomi være ensbetydende med noe som er vanskelig, kjedelig eller noe enn bare er nødt til å gjøre. Vi vil med denne enkle fremstillingen prøve å ufarliggjøre temaet og vise deg hvordan budsjett og regnskap henger nøye sammen med aktivitetene i din organisasjon.

Vi vil også gi noen enkle tips på hvordan dere kan lage gode rutiner og ha oversikt over økonomien, uten at det skal kreve alt for mye av dere.

Etikk  og  åpenhet

Det er lurt at flere enn én har ansvar og oversikt over organisasjonenes økonomi. På den måten blir det ikke så sårbart for utskiftninger, samtidig som det gjør det mere gjennomsiktig når flere ser hvordan pengene brukes. Hold orden underveis og unngå snarveier, på den måten får dere en god oversikt over pengebruken. Sjekk inn underveis for å se om dere bruker pengene slik det ble bestemt på årsmøtet.
Ved å følge det dere har avgjort sammen og ha et åpent forhold til organisasjonens økonomi, er dere med på å opprettholde gode, etiske forhold for organisasjonen.