Nyhetsbrev på e-post

Viktig informasjon til medlemmer bør sendes på e-post. Nyhetsbrev er også en fin måte å pushe informasjon gitt på hjemmesiden, det vil gi økt trafikk til hjemmesiden.

Nyhetsbrevene kan inneholde farger og bilder (dette kan bli stoppet i spam-filter), eller være enkelt utformet. Det er viktig at nyhetsbrevene ikke er for lange og tunge. Gi enkle og korte smakebiter på innhold. Det kan lenkes opp til hjemmesiden dersom man ønsker å presentere lengre tekster.

Det er viktig at nyhetsbrevene  finner en passende hyppighet og frekvens, medlemmene ønsker ikke for mye informasjon, heller ikke for lite!

Lykke til!