Medlemsblad

Et medlemsblad er et viktig tiltak for å skape identitet og tilhørighet i organisasjonen.

Her har  ledelsen i organisasjonen mulighet til å fortelle om det de synes er viktig og relevant for medlemmene. Medlemsbladet kan finnes både på papir og elektronisk. Det kan for eksempel inneholde:

  • Informasjon om aktiviteter og arrangementer, både før og etter
  • Kontaktinformasjon til styret og lokale lag
  • Informasjon om årsmøte og andre møter
  • Inspirerende bilder!
  • Leder, informasjon fra styret
  • Meninger om aktuelle samfunnsspørsmål
  • Egen markedsføring av hjemmeside og kanaler på sosiale medier

Et medlemsblad er en enveis informasjonskanal, også kalt “push”-kanal.