Hjemmeside (web)

Hjemmesiden er i større grad en kanal for toveis kommunikasjon med medlemmene. Den må markedsføres gjennom en push-kanal, som for eksempel et nyhetsbrev på epost eller Facebook.

Hjemmesiden en typisk “pull”-kanal der målgruppen drar ut informasjon.

Gratis hjemmesideløsninger finnes her:

En hjemmeside kan i tillegg til tekstsider  inneholde:

  • Aktivitetskalender og påmeldingsskjema
  • Blogg og diskusjonsforum
  • Elektronisk medlemsregister (avansert)
  • Bildearkiv, lyd og video
  • Lenker til sosiale medier (Facebook, YouTube, Twitter)

Lykke til!