Kategoriarkiv: Nyheter

Nyheter og kortinfo fra Batteriet.

Utfordrende Forumteater og debatt på Arendalsuka

Tirsdag 12. august var det duket for debatt om arbeidsministerens retorikk knyttet til sosialhjelpsmottakere og regjeringens varslede gjennomgang av NAV.

bilde 2
Debattpanelet med organisasjonene Alarm, Utsatt Mann, Rusmisbrukernes interesseorganisasjon. Ordstyrer: Øyvind Hope fra Batteriet.

Mange møtte frem til det annonserte debattmøte med forumteater i Bakgården, Arendal. Debattens bakteppe var arbeids- og sosialminister Robert Erikssons varslede gjennomgang av NAV og det norske trygdesystemet. Eriksson ønsker også å innføre plikt til aktivitet for å motta sosialhjelp fra 1. januar 2015.

Brukerrepresentantene i panelet uttrykte frustrasjon over minister Erikssons retorikk når han omtaler mennesker som mottar sosialhjelp. I media har han blitt referert med uttrykk som «å NAVe, komme seg opp av sofaen og komme seg opp om morran».

bilde 4
Til venstre: Torkil Åmland (FrP), til høyre Gisle Andersen fra RIO.

-Jeg kjenner ingen som ønsker å gå på sosialhjelp. Det er oftest en siste utvei i en kortere periode i livet da man ikke orker, klarer eller kan noe annet. Jeg har gjennom frivillig arbeid i en brukerorganisasjon et stort nettverk av mennesker med mange slags utfordringer, innledet Gisle Anderssen fra Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon (RIO). – Det er skam forbundet med å søke sosialhjelp, fortsatte han. Regjeringen legger sten til byrden ved å innføre aktivitetsplikt fra 1. januar. Jeg ønsker meg heller rett til meningsfull aktivitet. Organisasjonen Utsatt mann ved Jarle Holseter la også til sine erfaringer: – Vi ser at overgrepsutsatte jobber svært hardt i arbeidslivet, muligens for å holde spøkelsene unna. Når smellen først kommer er det ikke enkelt å bli møtt med krav til aktivitet. Når en først er nede må man jobbe med de egentlige utfordringene.

Organisasjonen Alarm uttrykte misnøye med kravet til aktivitet for å motta sosialhjelp. – Vi har mer tro på at folk blir mer motivert om de blir invitert inn til en aktivitet som de selv kan velge. Vi har ikke tro på pliktmotivasjon, men mer tro på det likemannsarbeidet vi selv driver. Det gir mening og er motiverende.

Statssekretær Torkil Åmland (FrP) var stedfortreder for ministeren som meldte forfall i siste liten. Åmland beklaget ikke ministerens retorikk i media, han fremhevet i stedet begrunnelsen for deres satsning på aktivitet: – Jeg har sett at aktivitet har vært redningen for enkelte. Aktivitet skaper mulighet for sosial kontakt. Derfor har vi økt bevilgningene til dette formålet.

bilde 3

 

 

 

 

 

I møte med brukerrepresentantene og skildringene i forestillingen «Stillheten», som ble fremført av Act2 forumteater, ble det tydelig at det kan være et for stort krav å innføre aktivitetsplikt. Da henviste statssekretæren til unntaksbestemmelsene til ordningen. – Og rusavhengighet og psykiatri skal tas hånd om av helsevesenet, meldte statssekretæren. – Ansvarsfraskrivelse? Tenkte vi.

Sharam Alghasi fra Markedshøyskolen mener høyresiden er for opptatt av individuelle løsninger, samtidig som de glemmer at individene har en ulik situasjon.

Hovedarrangør for arrangementet var Kirkens Bymisjon Kristiansand, Batteriet – Kirkens bymisjon, Fellesorganisasjonen (FO) og Velferdsalliansen EAPN.