Kategoriarkiv: Kalender

Hva skjer i Batteriet? Alle arrangementer.

Fulltegnet! Konferansen Makt og muligheter 2018

Årets nettverkskonferanse er fulltegnet. Vi gleder oss til 3 dager med faglig påfyll, inspirasjon og nye kontakter.

Når: 14. – 16. november
Sted: Quality Hotel Entry på Kolbotn (Oslo) 

Konferansen er en arena for bygging av kunnskap og nettverk. Formål:
– øke kompetansen i organisasjonene og fremme politisk påvirkning
– bygge nettverk på tvers av grasrotorganisasjoner fra hele landet

Nettverkskonferansen vektlegger utveksling av erfaringer og kunnskap på tvers av organisasjonene.

Tema for årets konferanse er: Styrken i oss! Med en felles styrke kan vi heve en felles stemme og påvirke det kommende kommunevalget. Vi vil bringe frem styrken i hver enkelt og styrken i organisasjonen.

Litt fra programmet:
DAG 1:
Bruker vi til å bli kjent med hverandre og knytte kontakter på tvers. Vi har også invitert Ole Petter Askheim for å innlede og samtale om empowerment i frivillige organisasjoner.

Askheim er pedagog og professor ved Avdeling for pedagogikk og sosialfag ved Høgskolen i Innlandet. Bilde: inn.no

DAG 2:
Vil vi bruke til å lære mer om politisk påvirkning og lobbyvirksomhet for frivillige organisasjoner.  Vi har invitert Kjell Erik Ullmann Øie til å holde en innledning om dette før vi jobber i grupper med tema.

Øie er tidligere statssekretær for seks ulike statsråder og jobber nå som avdelingsdirektør i Kirkens Bymisjon Oslo. Bilde: adressa.no

DAG 3:
Vi har invitert ungdomspolitikere til å sitte i  noe vi kaller «Silent sofa» på siste dag av konferansen. I gruppearbeidet på dag to jobber vi ut ulike budskap som vi ønsker å formidle til politikerne i sofaen. Politikernes oppgave denne dagen er å lytte, derav konseptet «Silent sofa». Budskapene kan både være kommentarer til hvordan kommunikasjonen mellom grasrotorganisasjoner og  beslutningstakere er, men de kan også være argumenter for hva som må endres for et mer inkluderende samfunn for oss alle.

 

Praktisk informasjon til deltakerne:
Deltakelse på konferansen er gratis. Dette inkluderer reise, overnatting (2 netter), mat og program. Ta kontakt med ditt lokale Batteri for å avtale reise. Billigste reisevei blir dekket.

Alle får tildelt enerom. Vær nøye med å melde inn eventuelle særskilte behov, matallergier el.l.

Detaljert program kommer fortløpende.