Billig programvare via Frivillighet Norge

TechSoup tilbyr frivillige organisasjoner og stiftelser tilgang til tilnærmet gratis programvare.

Siden mai 2014 har frivillige organisasjoner i Norge hatt mulighet til å bestille programvaredonasjoner gjennom techsoup.no.

Organisasjonene har spart flere millioner kroner, sammenlignet med å kjøpe programvaren til fullpris. Godkjente frivillige organisasjoner kan bestille nyeste versjon av programmer som Office, Windows og virusbeskyttelse som donasjon mot et administrasjonsgebyr på 2-4 % av programmets listepris.

Ordningen drives av Frivillighet Norge
TechSoup Norge er en del av TechSoup Global, som formidler programvaredonasjoner til sivilsamfunnet i en rekke land. I Norge drives TechSoup av Frivillighet Norge.

For å kunne søke om programvare må man enten være registrert i Frivillighetsregisteret eller stå på Skatteetatens liste over organisasjoner som er godkjente for å motta fradragsberettigede gaver. Er man ikke allerede registrert i Frivillighetsregisteret er dette en god grunn til å registrere seg! Så sant et av de to overstående kriteriene er oppfylt trenger man bare å registrere organisasjonen på Techsoup.no, og man kan søke på programvare så fort man har blitt godkjent.

Les mer om ordningen her og her.
Frivillighet Norge logo

 

Batteriet er et ressurssenter for grupper og organisasjoner. Vi jobber for å bekjempe fattigdom og sosial ekskludering i Norge.