Bergen – organisasjoner

F2F (Foreningen 2 Foreldre)
Kort og greit så er F2F en kjønnsnøytrale, og politiske uavhengig foreldre-barn organisasjon som jobbe for å skape trygge familieforhold for barn med to hjem. Mer om organisasjonen vår kan du finner nedenfor.

Fra websiden våres så kan man komme videre til facebooksiden og diskusjonsforum på facebook (direkte link under)

www.f2f.no
https://www.facebook.com/Foreningen2Foreldre
https://www.facebook.com/groups/214375751912850/?fref=ts

FHN Hordaland
«FHN (Foreningen for human narkotikapolitikk) Hordaland er en frivillig og idealistisk organisasjon som jobber for å redusere skadene av illegal stoffbruk. Vi jobber for å heve brukernes stemme aktivt overfor politikere, på konferanser og i det offentlige rom. Vi jobber for rettsreform; legalisering og regulering med økt fokus på forebygging, behandling og rehabilitering.

FHN Hordaland møtes i debattfora på nettet, gjennom utdeling av brukerutstyr og i medlemsmøter. Alle er velkommen til å like sider og delta i debatt i facebookgrupper, også om de ikke er medlem. Vi holder oss oppdatert på hva som skjer på narkotikafeltet både globalt, nasjonalt og lokalt. Vi deler lenker med relevante nyheter og debatterer narkotikapolitikk.»

Mobil: 97405650
Epost: posthordaland@fhn.no
https://www.fhn.no/
https://www.facebook.com/fhnhordaland

Debattfora
FHN Hordaland – Forum https://www.facebook.com/groups/176128995908692/

FHN – Forum https://www.facebook.com/groups/118877364894955/

LISA-GRUPPENE
Lisa-gruppene står for Livssynsnøytrale samtalegrupper og er et tilbud for rusmiddelavhengige og for pårørende.  Lisa-gruppene er en ideell organisasjon der gruppedeltakerne tegner medlemskap og velger styremedlemmer ved årsmøtet.  Styret består av fagpersoner fra ulike etater, gruppeledere og brukere.
Støttegruppene for rusmiddelavhengige har egne mannsgrupper og kvinnegrupper.  Pårørendegruppen er åpen for både kvinner og menn.  Alle gruppene ledes av erfarne fagpersoner.
Lisa-gruppene kan bidra til økt rusmestring og økt mestring m.h.t. pårørenderollen gjennom stabilt sosialt felleskap i trygge rammer.

Les mer her på vår hjemmeside: www.lisagruppene.no
Følg oss på Facebook: https://www.facebook.com/LISA-gruppene-986095614816197/?fref=ts
Email: post@lisagruppene.no

Synergie Congo «SyneCo»
Synergie Congo «SyneCo» er en frivillig og uten profittformål organisasjon. Organisasjonen er ikke politisk, ikke rasistisk, ikke religiøs; og består av kongolsesere som bor i Bergen/Norge, norske venner og andre interesserte.

Vi jobber for å forsterke solidaritet blant medlemmer og venner, å fremme den kongolesiske kulturen og kongoleseres integrasjon i det norske samfunnet, og å fremme tilnærming mellom Norge og Kongo.

For å oppnå vårt mål arrangerer vi kulturaktiviteter, foredrag med særlig fokus på temaer relatert til integrering av innvandrere i det norske samfunnet. Våre aktiviteter er åpne for alle, uansett alder, kjønn eller bakgrunn.

For å oppnå det beste resultatet jobber vi i samarbeid med andre organisasjoner og dyktige privatpersoner.

Vår organisasjon har registrert i både brønnøysund-og i frivillighetsregisteret.

Mobil: 91571467
Epost: synergiecongo@hotmail.com
http://www.syneco.org/
https://www.facebook.com/Synergiecongo