Arendalsuka: «Brød og sirkus» og debatt om barnetrygden

Samarbeidsforum mot fattigdom i Norge hadde egen stand og arrangerte frokostdebatt om barnetrygden under årets Arendalsuke 14. – 19. august 2017.

Arendalsuka er en årlig møteplass for politikere, næringsliv og frivilligheten. I valgår er dette stedet hvor kampen mellom politikerne spisser seg til. Etter en sommer med en del medieomtale var Samarbeidsforum på plass for å skape blest om kampanjen 1av10barn.no, les mer om kampanjen her. 

Etterligninger av Erna Solberg og Jonas Gahr Støre på stylter vekket oppsikt blant stands og arrangementer i sentrum av Arendal. Ved å dele ut smuler fra de rikes bord var målet å harsellere med politikernes tilkortkommenhet.
Etterligninger av Erna Solberg og Jonas Gahr Støre på stylter vekket oppsikt blant stands og arrangementer i sentrum av Arendal. Ved å dele ut smuler fra de rikes bord var målet å harsellere med politikernes tilkortkommenhet.

Stand – brød og sirkus
Standen var utformet som et sirkustelt, hvor forbipasserende kunne få med seg smuler og glansbilder i tillegg til å snurre «ulykkeshjulet». Mange ville også bidra med å sette bittesmå plaster på det alt for store såret – et sår som som representerte barnefattigdommen nasjonalt.

Teltet ble godt besøkt av både barn og voksne.  Mange ville slå av en prat, og få med seg Samarbeidsforum sine krav for å forbedre barns oppvekstvilkår. Teltet skilte seg ut på torget gjennom sitt kunstneriske håndlagde uttrykk, sagflis på gulvet og nedtonede farger.

Frokostdebatt
Hvor viktig er barnetrygden når barnefattigdom skal bekjempes? Barnetrygden ble opprettet i 1946 og var ment å utjevne økonomiske forskjeller mellom de som har barn og ikke. Pengene har naturlig nok størst betydning for de som har minst, men ytelsen har ikke blitt prisjustert siden 1996.  Å øke barnetrygden kan være et tiltrengt strakstiltak for familier i vedvarende lavinntekt.

"1 av 10 barn vokser opp i fattige familier. Politikerne bekjemper utfordringene med smuler, knapper og glansbilder til barna. 12 organisasjoner som selv har erfaring med fattigdom og utenforskap inviterer til debatt om barnefattigdom og barnetrygden. Hvilken rolle kan barnetrygden ha, og hvordan trues den med å bli rasert etter høstens valg?"
«1 av 10 barn vokser opp i fattige familier. Politikerne bekjemper utfordringene med smuler, knapper og glansbilder til barna. 12 organisasjoner som selv har erfaring med fattigdom og utenforskap inviterer til debatt om barnefattigdom og barnetrygden. Hvilken rolle kan barnetrygden ha, og hvordan trues den med å bli rasert etter høstens valg?»

Ingen vet foreløpig hvem som kommer til å styre etter valget, og hva som skjer med ordningen. Skal den beholdes som den er, økes, avskaffes, være universell eller behovsprøvd, skattelegges, knyttes til stat eller kommunene? Hva mener forskerne, politikerne og folk flest?

Omlag 70 personer møtte opp på debatten som ble arrangert av Samarbeidsforum og Batteriet Oslo (Kirkens Bymisjon).
I første panel satt
Solveig Horne (Barne- og likestillingsminister, Frp)
Johan Lothe (Samarbeidsforum, Wayback og 1av10barn.no)
Hilde Høynes (fylkesdirektør, NAV Aust-Agder)
Axel West Pedersen (forsker, Institutt for samfunnsforskning)
Anne Lise Ellingsæter (leder, NOU-utvalget: «Offentlig støtte til barnefamiliene»)

Statsråd Horne innledet sitt innlegg med å kommentere den siste ukas diskusjon om selve definisjonen av fattigdom, og om bruken av begrepene «fattig» og «lavinntekt». Horne understreket at sittende regjering har iverksatt en egen strategi mot barnefattigdom med 64 tiltakspunkt, hvor ett av disse tiltakene er en utredning av pengeoverføringer til barnefamilier, bla. barnetrygden.

Ellingsæter og West Pedersen representerte henholdsvis flertallet og mindretallet i dette utvalgets anbefaling til myndighetene. Flertallet anbefaler en behovsprøving av barnetrygden og gratis barnehage til alle. Mindretallet vil øke, og holde barnetrygden universell, men skattlegge den.

Samarbeidsforum mener barnetrygden må prisjusteres og holdes universell. Johan Lothe understreket viktigheten av forutsigbarhet i økonomien for fattige familier, og at universelle ordninger er incentiv til økt arbeidsinnsats. Behovsprøving vil føre til mye byråkrati, og familiene som så vidt er over definisjonen for lavinntekt skal ikke finansiere de aller fattigste.

Høynes ga en situasjonsbeskrivelse av sitt område, og viktigheten av å sikre barnefamiliene en anstendig inntekt.

Engasjerte ungdomspolitikere diskuterer livlig.
Engasjerte ungdomspolitikere diskuterer livlig.

I det andre panelet  satt ungdomspolitikere fra partiene:
Unge Venstre
Unge Høyre
Sosialistisk Ungdom
Rød Ungdom
KrFU
Grønn Ungdom
FpU
AUF

Kampanjen 1av10barn.no ruller videre også etter Arendalsuka, frem til valgdagen 11. september.
Følg kampanjen på Facebook her. 

Les mer om kampanjen her.