Søke penger til din organisasjon? frister i februar og mars 2017

HVOR OG HVORDAN SØKE MIDLER TIL DIN ORGANISASJON?

Vil du skaffe penger til din organisasjon, men vet ikke hvor du skal starte? Det finnes mange muligheter; statlige tilskuddsordninger, kommunale ordninger, stiftelser, fond og legater.

 

Hva er vanlig å ha med i en søknad?

  • ofte må organisasjonen være registrert i Brønnøysund og ha organisasjonsnummer
  • kontaktperson (navn, adr, tlfnr osv)
  • beskrivelse av organisasjonen
  • prosjektbeskrivelse
  • budsjett (oversikt over hva pengene skal brukes til)

 

lyspaereDet er mulig å søke penger til organisasjonens prosjekter og til drift av organisasjonen. For en nystartet organisasjon er det ofte lettest å få prosjekttilskudd. Etterhvert, når organisasjonen har resultater å vise til, er det større sjanse for å få innvilget driftstilskudd.